Ez kötelező!

Magyarországon a közoktatásban részt vevő diákoknak az általános iskola negyedik osztályától a tankötelezettség végéig kötelező idegen nyelvet tanulni. A jogszabály megengedi a korábbi kezdést is – bizonyos feltételek teljesülése esetén –, tehát gyermekünk akár első osztályos korától is tanulhat idegen nyelvet.

Az anyanyelvén kívül minden diáknak legalább egy idegen nyelv tanulása kötelező az általános iskolában. Az "első" idegen nyelvnek mindenképpen "élő" nyelvnek kell lennie, azaz választható az angol, német, spanyol, francia stb. illetve a kisebbségek nyelve is. (A nemzetiségi nyelvoktatás témáját most nem érintjük, arra külön rendelkezések vonatkoznak.)

Az Európai Unióban vannak olyan országok, ahol kötelezően előírják, hogy mely nyelveket kell tanulniuk a gyerekeknek. Magyarországon nincs ilyen előírás, mi szabadon választhatunk , hogy gyermekünk melyik nyelvet tanulja. A valóságban azonban azt tapasztalhatjuk, hogy az iskolák nem tudják biztosítani a nyelvválasztási lehetőséget. A legtöbb iskolában az angol és a német nyelv oktatása folyik. Általában angolul szeretnének többen tanulni, így azt valamilyen feltételhez kötik, akik pedig nem férnek be az "angolos" csoportba, azoknak marad a német nyelv. A többi nyelv (francia, spanyol, orosz stb.) szinte alig fordul elő a gyerekek órarendjében.

Az általános iskola végére minden diáknak legalább egy élő idegen nyelvből el kell jutnia az A1-es szintre, azaz az Európai Tanács hatfokú skálájának legalacsonyabb szintjére. Ezen a szinten a tanulónak tudnia kell a legelemibb mindennapi témákban (bemutatkozás, személyes jellegű kérdések, család, közvetlen környezet stb.) kommunikálnia olyan partnerrel, aki lassan és világosan beszél hozzá, illetve ki kell tudnia tölteni egy egyszerű nyomtatványt, vagy meg kell tudnia írni egy rövid üdvözletet. (Ez nem tévesztendő össze az alapfokú nyelvvizsgával, melynek szintje a "B1".)

A fent említett követelmények a jogszabályok által előírt minimumot jelentik. Az egyes iskolák tanterveiben a lehetőségeknek megfelelően ennél magasabb szint is előírható.

2010.03.01.


Bővebb információ:

Vonatkozó jogszabály
Tanulmány a magyar nyelvoktatás helyzetéről és fejlesztéséről


Vissza a cikkekhez

Vissza a főoldalra